Hvordan bruke tjenesten?

SMS kommandoer


Du kan redigere din profil ved å sende SMS-kommandoer til 2010. Disse finner du i listen under.

A <område> - aktivere varsling for område, f.eks A OSLO
FJERN <område> - ta bort område fra varslingsoppsett, f.eks. FJERN OSLO.
FJERN ALLE - sletter deg fra hele tjenesten.

PAUSE - Setter alle områder på pause
START - Starter alle områder igjen som tidligere er pauset

LISTE - Sender deg en oversikt over områder du er påmeldt

SISTE <område> for å få tilsendt siste varsling for et område, f.eks. SISTE OSLO for siste varsling i OSLO.

Alle SMS-kommandoer sendes til 2010