Hvordan bruke tjenesten?

Velg varslingsområder


Du kan velge å motta varsling for en eller flere utvalgte byer, et helt fylke, eller utvalgte veistrekninger.

Gå til  Varslingsområder for å se oversikt over områdene som er tilgjengelige.

Du kan enkelt endre varslingsoppsettet ditt ved å gå til Mine sider, du kan også endre via SMS ved å bruke kommandoene under.

Legg til et varslingsområde ved å sende A <område> til 2010 (f.eks. A BUSKERUD).
Fjern et varslingsområde ved å sende FJERN <område> til 2010 (f.eks. FJERN BUSKERUD).